Skip to Main Content

Our Premium Dozen

box of chocolates

box of chocolates

mylar balloons

mylar balloons

stuffed animals

stuffed animals


  • All prices in USD ($)

  • One Dozen

    TMF-274.

  • Two Dozen

    TMF-274.

One Dozen - $129.99

Two Dozen - $249.99